சிங்கம் காட்டிற்கு ராஜாவாக இருந்தாலும், ஆப்பிரிக்காவில் யானையிடம் சிக்கி மிதிப் பட்டு இறப்பதற்கு சில நொடிக்கு முன்னர் சுதாகரித்ததால் தப்பி ஓடிய படங்களை காணலாம்.

lion just manages to avoid having its head squashed by an elephant (2)

lion just manages to avoid having its head squashed by an elephant (3)

lion just manages to avoid having its head squashed by an elephant (4)

lion just manages to avoid having its head squashed by an elephant (5)

lion just manages to avoid having its head squashed by an elephant (6)

lion just manages to avoid having its head squashed by an elephant (7)


Copyright 2015 - © 2024 — Kaalaimalar . All Rights Reserved | kaalaimalar2@gmail.com | 9003770497

This function has been disabled for News - Kalaimalar.

error: Content is protected !!